organisaties


organisatieOntwikkeling

Voor organisaties, netwerken en teams die eigenaarschap willen versterken. Het werk zo willen organiseren dat dit past bij henzelf en de veranderende omgeving. 

 

Ik ga graag op verkenning en breng middels procesbegeleiding beweging in:

 • De ambitie, doelen en resultaten
 • Cultuur en de onderlinge normen en verhoudingen
 • Persoonlijke overtuigingen en houdingen
 • Gedrag en samenwerking, onderlinge werkafspraken
 • Organisatie van taken en verantwoordelijkheden

 

De begeleiding scherpt de visie, ambitie en besturingsfilosofie van de organisatie. De begeleiding krijgt vorm aan de hand van groepsbijeenkomsten en individuele gesprekken. Zo ontstaat een agenda aan de hand waarvan de verkenning en ontwikkeling plaatsvindt. 

 

Werkwijze

Mijn werkwijze is integraal, wat betekent dat denken, voelen en doen meedoen. En altijd afgestemd op de vraag. De dialoog richt zich op het aansluiten bij het dagelijks werk en de actualiteit. Het opbouwen of versterken van relaties met en tussen teamleden, in gang zetten van vernieuwing en verandering waar nodig en ontwikkelen van het leiderschap dat daarbij nodig is. 

 

Doel

Het doel is om dit proces volledig te doorlopen en daarmee een duurzame verandering tot stand te brengen. Ondersteund door tools die helpen het organiseerproces bij te stellen of te vernieuwen. Denk aan jaarplannen, rolbeschrijvingen, procesbeschrijvingen, intervisiemethoden en ontwikkelplannen.

 

Maatwerk

Begeleiding en rolinvulling krijgen in overleg vorm.

team Ontwikkeling

Vragen over ontwikkeling, eigenaarschap en vitaliteit betreffen ook teams die te maken hebben met veranderingen of hoge druk. En wat dit doet met het contact tussen de mensen die daarbij betrokken zijn: collega’s, leidinggevenden en andere betrokkenen. Er zijn nieuwe vormen van samenwerking en werkwijzen nodig. Teamontwikkeling helpt bij een vitale verbinding met jezelf en elkaar.

 

Het kan gaan om grote veranderingen zoals financiering, beleid, automatisering en reorganisatie. Maar het is ook mogelijk dat zeer onverwachte of onduidelijke omstandigheden spanningen in een team oproepen.

 

Doel

Bij het volgen van een traject als team ga je samen en ieder voor zich op zoek naar manieren die passen om in vertrouwen en vitaal met de realiteit om te gaan. 

 

Maatwerk

Een incompany training krijgt in gesprek vorm.

   


  Tarief: op aanvraag

  Voor meer informatie en/of een vrijblijvend kennismakingsgesprek: zie contact